Моніторинг якості освіти

Станом на 01.07. 2020 року в школі навчається 1023 учнів.
Оцінюванню навчальних досягнень підлягало 694 учнів.

З них 122 мають високий рівень – це 18%

324 мають достатній рівень навчальних досягнень – це 47%.

Таким чином 65% учнів мають високі показники в навчанні.

Відповідно середній рівень мають 34%

і початковий рівень (два і більше предметів початкового рівня) – 1% учнів.