Список педпрацівників Ліцею № 2 Дрогобицької міської ради Львівської області, які підлягають атестації у 2023/24 навчальному році
Методичне об’єднання вчителів української мови й літератури та зарубіжної літератури

Державна національна програма, концепції мовної освіти передбачають формування компетентної особистості, що володіє даром слова – усного й писемного, умінням вільно, комунікативно виправдано користуватися мовними засобами під час сприйняття, створення висловлювань у різних сферах, стилях і жанрах мовлення, тобто забезпечення її всебічної мовленнєвої компетенції. На реалізацію цієї мети направлена навчальна та позакласна діяльність ШМО вчителів української мови й літератури та зарубіжної літератури, до складу якого входить 9 учителів-словесників (8 спеціалістів вищої категорії (6 із них мають педагогічне звання «Старший учитель) та 1 - спеціаліст).

     ШМО вчителів-словесників  працює над проблемою «Формування навчально-пізнавальної компетенції учнів на уроках української мови та літератури й зарубіжної літератури».

     Перед педагогами  поставлені такі завдання:

  • розвиток предметних компетенцій школярів на уроках української мови та літератури й зарубіжної літератури шляхом впровадження сучасних педагогічних технологій;
  • удосконалення форм і методів навчання;
  • робота з обдарованими дітьми;
  • розвиток творчих здібностей школярів;
  • підвищення фахової майстерності вчителя;
  • залучення учнів до проєктної пошуково-пізнавальної роботи;
  • підготовка до проходження ЗНО.

      Учителі МО  використовують метод проєктів, технології критичного мислення та проблемного навчання, створюють належні умови для творчого самовираження та саморозвитку учнів, виховання компетентної особистості.

Педагоги-словесники беруть активну участь у громадській діяльності школи та міста, є членами журі олімпіад, конкурсів, членами шкільної ради, міської та обласної творчої груп, є вчителями-екзаменаторами під час перевірки ЗНО.

Учителі МО систематично проходять курси підвищення кваліфікації, впроваджують інноваційні педагогічні технології, цікавляться новинками методичної літератури, передовим педагогічним досвідом з метою самоосвіти.