Форми здобуття освіти

Відповідно до ст.9 Закону України «Про освіту», Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 23.04.2019 №536, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 22.05.2019 №547/33518, Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, у редакції наказу МОН України від 10.07.2019 №955, рішення педагогічної ради від 30.08.2021 №1 у закладі освіти визначені інституційна форма здобуття загальної середньої освіти – очна (денна), індивідуальна (екстернат, сімейна (домашня), педагогічний патронаж).

У 2021/2022 навчальному році у ліцеї організована:

інституційна форма здобуття загальної середньої освіти – очна (денна) – для 1088 учнів;

індивідуальна форма навчання:
педагогічний патронаж – для 1 учня.

Екстернатна форма здобуття освіти – це організація навчання для самостійного засвоєння освітньої програми протягом навчального року та проходження річного оцінювання навчальних досягнень та/або атестації.

Сімейна (домашня) форма здобуття освіти – це організація здобуття освіти для учнів батьки яких виявили бажання організувати освітній процес самостійно з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду своїх дітей, для забезпечення їх індивідуального темпу здобуття освіти.

Педагогічний патронаж передбачає організацію освітнього процесу педагогічними працівниками у формі, яка найбільш відповідає стану дитини та її індивідуальним можливостям.